Nútená migrácia

Definícia pojmu Nútená migrácia v ekonomickom slovníku. Výraz Nútená migrácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Nútená migrácia“

nastáva vtedy, keď človek opúšťa krajinu kvôli politickým a sociálnym problémom, vojnovým konfliktom, prírodným katastrofám, závažným existenčným a ekonomickým problémom, či iným dlhodobo pretrvávajúcim krízovým situáciám.