(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nulové zásoby

Definícia pojmu nulové zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz nulové zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „nulové zásoby“

Filozofia výroby založená na plánovanej eliminácii všetkých odpadov a následné zdokonalenie produktivity. Táto činnosť zahrňuje úspešné uskutočnenie všetkých výrobných činností vyžadovaných na výrobu finálneho výrobku, od jeho návrhu po jeho dodanie a vrátane všetkých štádií zmeny zo surového materiálu smerom dopredu. Základné časti nulových zásob sú: – vlastniť iba potrebné zásoby, – vylepšiť kvalitu k dokonalosti (žiadna závada), – redukovať časy potrebné na realizáciu redukciou prípravných časov, dĺžky prestojov a množstiev, – prírastkovo zrevidovať samotné operácie, – všetky činnosti realizovať pri minimálnych nákladoch. V širšom slova zmysle je možno uvedenú filozofiu aplikovať na všetky formy výroby, predaja a procesu, ako aj ju opakovať.

Už ste čítali?