Nová cena

Definícia pojmu Nová cena v ekonomickom slovníku. Výraz Nová cena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Nová cena“

je aktuálna cena poškodenej veci v čase poistnej udalosti.