nosnosť žeriava

Definícia pojmu nosnosť žeriava v ekonomickom slovníku. Výraz nosnosť žeriava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „nosnosť žeriava“

Maximálna prípustná hmotnosť bremena na dvíhanie, na ktoré je konštruovaný žeriav pri daných podmienkach; hmotnosť drapáka elektromagnetu, snímateľnej traverzy alebo iných snímateľných prostriedkov na uchopenie bremena sa započítava do nosnosti žeriava; pri žeriavoch s premenným vyložením sa nosnosť určuje v závislosti od vyloženia.