(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nosnosť

Definícia pojmu nosnosť v ekonomickom slovníku. Výraz nosnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Logistika.

Definícia výrazu „nosnosť“

Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorým sa smie zariadenie (napr. dopravný prostriedok), dopravné zariadenie, (prepravný prostriedok) v prevádzke trvale zaťažiť.

najväčšia povolená hmotnosť bremena, ktorým je možné trvalo zaťažiť dopravný, prepravný alebo ukladací prostriedok

Už ste čítali?