(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Normatívna ekonómia

Definícia pojmu Normatívna ekonómia v ekonomickom slovníku. Výraz Normatívna ekonómia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonómia.

Definícia výrazu „Normatívna ekonómia“

zaoberá sa predovšetkým výsledkami ekonomickej činnosti z hľadiska toho, čo je pre človeka dobré a čo zlé, a možno ju porovnať s etikou. Venuje sa sociálnym, etickým a všeobecne ľudským otázkam v spojení s ekonomikou.

Už ste čítali?