(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nominálna konvergencia

Definícia pojmu Nominálna konvergencia v ekonomickom slovníku. Výraz Nominálna konvergencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Nominálna konvergencia“

(nominal convergence) – proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.

Už ste čítali?