(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nominálna hodnota

Definícia pojmu Nominálna hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz Nominálna hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Faktoring.

Definícia výrazu „Nominálna hodnota „

Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu vyjadrujúca záväzok dlžníka k jeho držiteľovi bez úverového príslušenstva (úrokov a rôznych poplatkov).

Face value (nominálna hodnota) – suma uvedená na faktúre, ktorú musí dlžník zaplatiť ku dňu splatnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Face value.

Už ste čítali?