(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neživotné poistenie

Definícia pojmu Neživotné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Neživotné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Neživotné poistenie“

Je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.

je poistenie majetku a zodpovednosti za škody.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škody.

Už ste čítali?