Nezhoda

Definícia pojmu Nezhoda v ekonomickom slovníku. Výraz Nezhoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Nezhoda“

Nesplnenie požiadaviek

Nesplnenie požiadaviek sa označuje ako.