nezávislé plynutie

Definícia pojmu nezávislé plynutie v ekonomickom slovníku. Výraz nezávislé plynutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „nezávislé plynutie“

Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od rozdielu medzi najskorším možným východzím časom tejto činnosti a posledným možným východzím časom tejto samotnej činnosti.