(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nezavedené látky

Definícia pojmu Nezavedené látky v ekonomickom slovníku. Výraz Nezavedené látky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „Nezavedené látky“

Látka, ktorá nie je zavedenou látkou, a to v zmysle paragrafu 3. 20. Tie nezavedené látky, ktoré neprofitujú z prechodného režimu poskytovaného pre zavedené látky na základe REACH, a ktoré sa preto pred ich výrobou alebo dovozom musia registrovať.

Už ste čítali?