(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nezaplatené na palube

Definícia pojmu nezaplatené na palube v ekonomickom slovníku. Výraz nezaplatené na palube sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „nezaplatené na palube“

(… uvedený prístav nalodenia) – cena zahŕňajúca všetky náklady predávajúceho až do nalodenia, s dodaním na palube /FOB/ Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď tovar prešiel cez zábradlie na lodi. To znamená, že kupujúci od tohoto momentu znáša všetky náklady a riziko straty alebo poškodenia tovaru. Tieto podmienky vyžadujú, aby predávajúci preclil tovar na export. Poznámka: Tento termín môže byť použitý iba v súvislosti s dopravou po mori alebo vnútroštátnou vodnou dopravou. Ak zábradlie na lodi neplní žiaden praktický účel ako napr. pri doprave rolovaním alebo v kontajneroch, je vhodnejšie použiť termín free carrier – FCA /neplatený dopravca/

Už ste čítali?