(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nezaistený úver

Definícia pojmu Nezaistený úver v ekonomickom slovníku. Výraz Nezaistený úver sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky.

Definícia výrazu „Nezaistený úver“

nie je zaistený zálohou majetku, ručením a ani iným spôsobom. Finančná inštitúcia tento úver poskytne iba na základe ohodnotenia bonity zákazníka. K splácaniu úveru sa dlžník zaväzuje podpisom úverovej zmluvy.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.