(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

Definícia pojmu nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie v ekonomickom slovníku. Výraz nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie“

Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva často realizované v spolupráci vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.

Už ste čítali?