(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

netestované na zvieratách

Definícia pojmu netestované na zvieratách v ekonomickom slovníku. Výraz netestované na zvieratách sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „netestované na zvieratách“

je termín informujúci spotrebiteľa, že daný kozmetický výrobok a v ňom obsiahnuté chemické látky neboli testované na zvieratách. Znamená to, že pri vývoji alebo hodnotení bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho prísad nebol vykonaný žiadny test na zvieratách. Jedine úplné nahradenie testov na zvieratách alternatívnou metódou, umožňuje použiť takýto údaj. Na označenie výrobku, ktorý nebol testovaný na zvieratách, si výrobca môže zvoliť buď hore uvedené znenie alebo použitie akýchkoľvek obrázkov, obrazových alebo iných symbolov, pokiaľ sú splnené všetky príslušné požiadavky smernice 76/768/EHS.

Už ste čítali?