Neschválená pohľadávka

Definícia pojmu Neschválená pohľadávka v ekonomickom slovníku. Výraz Neschválená pohľadávka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Neschválená pohľadávka“

Non-Approved Account Receivable (neschválená pohľadávka) – pohľadávka, ktorá nespadá do limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou alebo z iného dôvodu nemôže byť oproti tejto pohľadávke poskytnutá zálohová platba, resp. nebola právoplatne postúpená na faktora. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Non-Approved Account Receivable.