nerovnomernosť prepravy

Definícia pojmu nerovnomernosť prepravy v ekonomickom slovníku. Výraz nerovnomernosť prepravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „nerovnomernosť prepravy“

Kolísanie prepravy v určitom období (časová nerovnomernosť prepravy) alebo v určitom prepravnom smere (smerová nerovnomernosť prepravy).