(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nerezident

Definícia pojmu Nerezident v ekonomickom slovníku. Výraz Nerezident sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Nerezident“

Klient, ktorý je platcom daní v zahraničí: Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v SR, Právnická osoba, ktorá má sídlo mimo územia SR, alebo organizačná zložka tuzemca so sídlom v zahraničí.

(non rezident) – Devízový cudzozemec.

Už ste čítali?