(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neprijateľné riziko

Definícia pojmu Neprijateľné riziko v ekonomickom slovníku. Výraz Neprijateľné riziko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Neprijateľné riziko“

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o poistenia, ktoré nespĺňajú podmienky: identifikovateľnosti, vyčísliteľnosti straty, ekonomickej prijateľnosti pre poisťovňu, náhodnosti udalosti.

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o prípady neprimeraného rizika pre poisťovňu, napr. chorého alebo prestárleho občana, alebo iné vážne poškodenie hmotného majetku, ktorý sa má poistiť.

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia.

Už ste čítali?