(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nepriama platba

Definícia pojmu Nepriama platba v ekonomickom slovníku. Výraz Nepriama platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Nepriama platba“

Indirect Payment (nepriama platba) – platba za postúpenú pohľadávku uskutočnená kupujúcim na účet inej ako požadovanej faktoringovej spoločnosti, ktorá je legálne oprávnená k inkasu postúpenej pohľadávky, napr. priamo predávajúcemu, agentovi zastupujúceho predávajúceho, vývoznému faktorovi pri exportnom faktoringu a pod. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Indirect Payment.

Už ste čítali?