(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nepovolené prečerpanie

Definícia pojmu Nepovolené prečerpanie v ekonomickom slovníku. Výraz Nepovolené prečerpanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Banky.

Definícia výrazu „Nepovolené prečerpanie“

Nepovolené prečerpanie nám vzniká, ak z účtu minieme viac peňazí, ako na bežnom účte máme, pokiaľ nemáme s bankou uzatvorenú zmluvu o povolenom prečerpaní. Nepovolené prečerpanie nám však vzniká aj vtedy, ak prekročíme výšku povoleného prečerpania (napríklad máme povolené prečerpanie vo výške 35 000 korún a minieme 37 000 korún). Ak sa dostaneme do stavu nepovoleného prečerpania, banka má oprávnenie pýtať okrem splatenia dlžnej sumy aj úroky z výšky nepovoleného prečerpania, ktoré sú podstatne vyššie ako úroky pri povolenom prečerpaní alebo pri kreditnej karte (v súčasnosti sa tieto úrokové sadzby pohybujú okolo úrovne 24 – 25%). Banka má tiež právo účtovať si rôzne poplatky za nepovolené prečerpanie (napríklad: poplatok za telefonickú upomienku za nepovolené prečerpanie, poplatok za listovú upomienku za nepovolené prečerpanie, poplatok za odoslanie výzvy na zaplatenie nepovoleného prečerpania poštou, poplatky za prípadné písomné upomienky a iné). Výška úrokov a tiež poplatkov závisí od obchodných podmienok každej banky.

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie povolený debet), nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

Už ste čítali?