(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nepoužiteľný odpad

Definícia pojmu nepoužiteľný odpad v ekonomickom slovníku. Výraz nepoužiteľný odpad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „nepoužiteľný odpad“

1. Taká časť surovín, alebo iných materiálov ktorá zostáva po ich použití vo výrobnom procese a ktorá nebude môcť byť viac použitá na podobné účely. 2. Taká časť nepodarkov, ktorá už úplne stratila svoju pôvodnú hodnotu. Bolo by možné znovu použiť časť odpadu ako surovinu pre výrobu inej suroviny, alebo iných materiálov z ktorých tento odpad vznikol. Množstvo nepoužiteľného odpadu: čiastočne dané množstvom surovín a ostatných materiálov požadovaných pre výrobu na jednotku produkcie, čistá požadovaná kalkulácia berie do úvahy odpad v surovinách a ďalšom materiály. Tento odpad je vo všeobecnosti vyjadrený v percentách a reprezentuje percentá naviac surovín a ďalších materiálov požadovaných na jednotku produkcie z dôvodu odpadu.

Už ste čítali?