nepodarky

Definícia pojmu nepodarky v ekonomickom slovníku. Výraz nepodarky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „nepodarky“

Tie produkty, ktoré potom ako boli vyrobené, nedosahujú stanovené požiadavky na kvalitu. Nepodarky možno rozdeliť na: – výrobky, ktoré ešte môžu dosiahnuť stanovené požiadavky na kvalitu realizáciou operácii naviac vykonávaných (oprava), – výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky nižšej kvality, – výrobky, ktoré úplne stratili svoju pôvodnú hodnotu (nepoužiteľný odpad). Poznámka: Množstvo nepodarkov je stanovené v základnej kalkulácii požiadaviek. Zvyčajne býva vyjadrené percentuálne a predstavuje percentá naviac z vyrábaných výrobkov dôsledkom možnej výroby nepodarkov.