(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neplatnosť poistenia

Definícia pojmu Neplatnosť poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Neplatnosť poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Neplatnosť poistenia“

Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).

Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov v poistnej zmluve uvedených (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).

Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov v poistnej zmluve uvedených (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom.

Už ste čítali?