(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

neplatený dopravca

Definícia pojmu neplatený dopravca v ekonomickom slovníku. Výraz neplatený dopravca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj.

Definícia výrazu „neplatený dopravca“

(… uvedené miesto) – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu /FCA/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď odovzdá tovar, preclený na export, do starostlivosti dopravcu, ktorého určil kupujúci, v uvedenom mieste alebo bode. Ak nie je presne určený bod, predávajúci si môže vybrať miesto alebo priestor, dohodnutý s dopravcom tam, kde tento preberá tovar do svojej starostlivosti. Ak je podľa obchodnej praxe potrebná pomoc predávajúceho pri uzatváraní zmluvy s dopravcom (ako napr. pri železničnej alebo vzdušnej doprave), predávajúci môže vystupovať na riziko a náklady kupujúceho. Poznámky: 1. Dopravca /carrier/ predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá sa podujme realizovať alebo zaobstarať dopravu tovaru na základe zmluvy po železnici, súši, mori, letecky, vnútroštátnymi vodnými cestami alebo kombináciou týchto spôsobov. Ak, na základe pokynov kupujúceho, má predávajúci dodať náklad osobe napr., špeditérovi, ktorý nie je dopravcom, tak je povinnosť predajcu dodať tovar splnená vtedy, keď je tovar odovzdaný do starostlivosti tejto osoby. 2. Konečná dopravná stanica /transport terminal/ znamená konečnú stanicu na železnici, konečnú dopravnú stanicu, konečnú stanicu alebo depo pre kontajnery, viacfunkčnú konečnú stanicu pre náklad alebo iné podobné miesto príjmu. 3. Kontajner /container/ znamená akékoľvek zariadenie, používané na zjednotenie nákladu, napr. všetky druhy kontajnerov a/alebo plošinových vozíkov, bez ohľadu na to, či ich ISO /medzinárodná organizácia pre normalizáciu/ akceptovala alebo nie, výmenné časti, zariadenie na rolovanie, prenosné kryty z plastickej hmoty… a tento termín sa používa pri všetkých druhoch dopravy.

Už ste čítali?