(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Neodvolateľný akreditív

Definícia pojmu Neodvolateľný akreditív v ekonomickom slovníku. Výraz Neodvolateľný akreditív sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Neodvolateľný akreditív“

Irrevocable Letter of Credit (neodvolateľný akreditív) – otvárajúca (vystavujúca) banka sa pri takomto druhu akreditívu neodvolateľne zaväzuje, že splní svoje záväzky (výplatu, akceptáciu, negociáciu), ak beneficient splní podmienky akreditívu. Takýto akreditív môže byť zrušený za súhlasu beneficienta, banky a príkazcu. Neodvolateľný akreditív je spravidla potvrdeným akreditívom zo strany banky beneficienta. Potvrdzujúca banka preberá záväzok plnenia aj v prípade neplnenia zo strany vystavujúcej banky. Potvrdenie akreditívu sa vyžaduje, ak beneficient (exportér) nepovažuje záväzok zahraničnej banky za vyhovujúci. Akreditívne výdavky pri tomto akreditíve sú vyššie, ako pri nepotvrdenom akreditíve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Irrevocable Letter of Credit.

Už ste čítali?