Nenávratný finančný príspevok, NFP

Definícia pojmu Nenávratný finančný príspevok, NFP v ekonomickom slovníku. Výraz Nenávratný finančný príspevok, NFP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Nenávratný finančný príspevok, NFP“

Suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.