neistota v dopyte

Definícia pojmu neistota v dopyte v ekonomickom slovníku. Výraz neistota v dopyte sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „neistota v dopyte“

Neistota alebo variabilnosť v dopyte, tak ako ju vykazujú štandardná odchýlka, priemerná najvyššia odchýlka (mean absolute deviation – MAD) alebo rozdiely v chybách prognózy.