Negatívna korelácia

Definícia pojmu Negatívna korelácia v ekonomickom slovníku. Výraz Negatívna korelácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Negatívna korelácia“

Ak podpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, t. j. kurzy CP idú protichodným smerom.