nedbalosť

Definícia pojmu nedbalosť v ekonomickom slovníku. Výraz nedbalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „nedbalosť“

Nerozvážny čin alebo zanedbanie, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie alebo stratu.