Nebezpečný odpad

Definícia pojmu Nebezpečný odpad v ekonomickom slovníku. Výraz Nebezpečný odpad sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Nebezpečný odpad“

Odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (napr. toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, karcinogénnymi vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo pre životné prostredie.