Názvy častí obce

Definícia pojmu Názvy častí obce v ekonomickom slovníku. Výraz Názvy častí obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Názvy častí obce“

– určuje a mení Ministerstvo vnútra na návrh obce.