Návrh zmluvy o poistení

Definícia pojmu Návrh zmluvy o poistení v ekonomickom slovníku. Výraz Návrh zmluvy o poistení sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Návrh zmluvy o poistení“

Návrh na prijatie rizika poistenia pre poisťovateľa.