(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

návrh na uzavretie životného poistenia

Definícia pojmu návrh na uzavretie životného poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz návrh na uzavretie životného poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „návrh na uzavretie životného poistenia“

Je jednostranné vyjadrenie vôle poistníka, pripravené pre akceptáciu poistiteľom ako základ pre vznik poistnej zmluvy. Súhlas s údajmi uvedenými v návrhu životného poistenia vyjadruje druhá strana (ako budúci poistník) svojím podpisom. Návrh na uzavretie životného poistenia môže poistiteľ odmietnuť.

Už ste čítali?