(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Návratnosť

Definícia pojmu Návratnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Návratnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Návratnosť“

Návratnosť z kapitálovej investície, teda aj z cenných papierov, vyjadrená ako zisk v percentách za rok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Return.

Už ste čítali?