(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

NAV – Nett asset value

Definícia pojmu NAV – Nett asset value v ekonomickom slovníku. Výraz NAV – Nett asset value sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie a investovanie.

Definícia výrazu „NAV – Nett asset value“

Čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu.

Už ste čítali?