(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Naturálne plnenie

Definícia pojmu Naturálne plnenie v ekonomickom slovníku. Výraz Naturálne plnenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Naturálne plnenie“

Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené.

Už ste čítali?