nástupca

Definícia pojmu nástupca v ekonomickom slovníku. Výraz nástupca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „nástupca“

Výrobok, ktorý ako celok alebo čiastočne nahradí predchádzajúci výrobok (predchodca).