(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Následný užívateľ

Definícia pojmu Následný užívateľ v ekonomickom slovníku. Výraz Následný užívateľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika v chémii.

Definícia výrazu „Následný užívateľ“

Je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

Už ste čítali?