Následné pojistné

Definícia pojmu Následné pojistné v ekonomickom slovníku. Výraz Následné pojistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Následné pojistné“

Druhá a každá ďalšia platba poistného.