Následné poistné

Definícia pojmu Následné poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Následné poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Následné poistné“

Poistné predpísané pri uzatvorení poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie.