(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Národný program reforiem

Definícia pojmu Národný program reforiem v ekonomickom slovníku. Výraz Národný program reforiem sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Národný program reforiem“

Dokument, ktorý definuje konkrétne kroky a reformy, ktoré chce krajina prijať pre napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie pre obdobie 2006-2008. Členské štáty EÚ zaviazalo k jeho vypracovaniu rozhodnutie lídrov EÚ na jarnom summite v marci 2005. Slovensko predložilo svoj Národný program reforiem pre Slovensko na roky 2006 – 2008 Komisii do odsúhlaseného termínu 15. októbra 2005. Cieľom Národného programu reforiem je, aby Slovensko prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. Prioritne sa zameriava na rozvoj piatich oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, informačnú spoločnosť, vedu, výskum a inovácie a podnikateľské prostredie.

Už ste čítali?