(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Národnosť

Definícia pojmu Národnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Národnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Národnosť“

označuje aj príslušnosť k etnickej, resp. lingvistickej skupine. Prenasledovanie z národnostných dôvodov sa môže prejavovať v nepriateľských postojoch a opatreniach, ktoré sú namierené proti národnostnej menšine a spôsobujú jej ujmu.

Už ste čítali?