(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Národ

Definícia pojmu Národ v ekonomickom slovníku. Výraz Národ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Národ“

Národ je spoločenstvo nelíšiace sa od ostatných markantnými telesnými črtami (aj keď je rasovo určené), ale predovšetkým špecifickou kultúrou a spôsobom života. Je to skupina ľudí, ktorá sa vytvorila historicky a k jej dôležitým znakom patrí spoločná reč, vedomie príslušnosti k národu, pospolitosť územia, prípadne vlastná štátnosť. Myšlienka existencie národov je relatívne mladá, objavila sa až v 19. storočí. Pojem národnosť sa zvykne používať v troch významoch: ako synonymum pojmu národ, na označenie spoločenstva, ktoré sa v národ ešte nesformovalo a na označenie národnej menšiny.

Už ste čítali?