(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

nápravná činnosť

Definícia pojmu nápravná činnosť v ekonomickom slovníku. Výraz nápravná činnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „nápravná činnosť“

činnosť na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neželateľnej situácie

Je činnosť za účelom odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu. Nápravná činnosť slúži ako nástroj na zlepšovanie.

Činnosť za účelom odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu.

Už ste čítali?