(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

námorný nákladný list – dopravný nákladný list

Definícia pojmu námorný nákladný list – dopravný nákladný list v ekonomickom slovníku. Výraz námorný nákladný list – dopravný nákladný list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „námorný nákladný list – dopravný nákladný list“

Neobchodovateľný dokument, ktorý zaznamenáva zmluvu o preprave tovaru po mori a nakládku tovaru dopravcom, na základe ktorého sa dopravca zaväzuje dodať tovar odberateľovi menovanému v dokumente.

Už ste čítali?