námorné prístavy

Definícia pojmu námorné prístavy v ekonomickom slovníku. Výraz námorné prístavy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „námorné prístavy“

Najvýkonnejšie a technologicky najnáročnejšie články logistických reťazcov. Rohodujúci význam v nich majú špeciálne terminály (kontejnerové, automobilové, ropné, rudné a uhoľné, obilné atď.). Vedľa prekladania a skladovej funkcie majú i funkciu výrobnú, od spracovania surovín až po finálnu montáz, logistický veľmi atraktívnu. Voľba námorného prístavu sa riadi hľadiskami kvality napojenia na vnútrozemskú dopravnú infraštruktúru, frekveniu námorného spojenia, parametrov a kvality vybavenia pre preklad, právneho a colného statusu prístavu eventuálne ďalšími.