(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

námorná doprava

Definícia pojmu námorná doprava v ekonomickom slovníku. Výraz námorná doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „námorná doprava“

Najvýznamnejší realizátor dopravnej stránky medzinárodného obchodu, napomáhajúci globalizácii. Prechádza revolučným vývojom. Vedľa diaľkovej plavby rastie význam kabotáže, predovšetkým ako námorného zvozu a rozvozu tovaru voči veľkým námočným prístavom; je európskou dopravnou politikou podporovanou dielčou alternatívou ku kamiónovej doprave. Námorná doprava v logistických reťazcoch môže byť využitá ako líniová (pravidelná) alebo trampová (nepravidelná, slobodná) plavba. Rozhodujúci podiel napr. na kontajnerovej námornej preprave ako prevládajúcej forme prepravy kusového tovaru (general cargo) má líniová plavba medzi technicky dobre vybavenými terminálmi vo veľkých námorných prístavoch.

Už ste čítali?