Náležitý kontrolný dôkaz

Definícia pojmu Náležitý kontrolný dôkaz v ekonomickom slovníku. Výraz Náležitý kontrolný dôkaz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Náležitý kontrolný dôkaz“

informácia, ktorá sa týka kontrolných cieľov.